שאלות חזרה תולדות לד-לו
1. מה היתה שאלתם של החברים לרשב"י עד כדי שהיו צריכים לקבל מלקות על שאלתם?
2. מדוע יעקב עושה טובה גדולה לעשו כאשר מסכים לקנות את הבכורה?
3. מדוע מסר עשו את הבכורה ליעקב? הסבר נמק והדגם.
4. מהו נזיד עדשים? מדוע יעקב בשלו? וכיצד על ידו קונה את הבכורה?
5. מהו שעשו נמכר לעבד ליעקב מבחינה נפשית בנפשך שלך? הבא 5 דוגמאות.
6. במה מתבטאת שלמותו של יעקב?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams