שאלות חזרה א'שסה-א'שסו
1. מהו החומר של השיערות ומדוע?
2. מהו מקיף חוזר? כיצד והיכן הוא נעשה?
3. מהם מותרי מוחא ומדוע זה שמם?
4. מדוע או"ח שעשה עתיק לא"א בצ"א יוצא לחוץ מהראש?
5. על מי מלביש המותרי מוחא?
6. מדוע השערות עדיפים ממוחין הפנימיים ומדוע ההיפך?
7. מהו שיש ג' מיני שיערות שהם: קוצין ונימין ושיערות ומי הם? וכיצד הם מתייחסם למל"צ שבראשים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams