שאלות חזרה א'שסג-א'שסד
1. כיצד משפיע א"א מקוצי דשערי לפנימיות ז"א, ומה תפקיד המעבר דרך המקיף לז"א?
2. הסבר את המושגים ציץ וציצית.
3. אלו ג' מיני שערות יש בז"א, ולאלו בחינות שייך כל אחד בבחינת עי"מ, אח"פ, בינה ז"א ומלכות?
4. סכם את הקושיות שמביא בעה"ס בתחילת קמ"ב.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams