"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
שאלות חזרה:

מה ההבדל בין אפר לשמים, מי מהם באחדות מי מהם בפרוד הסבר ונמק?

אגב תשובת השאלה הראשונה הסבר מהו התנערי מעפר קומי שבי ירושלים

מהם הדודאים?

מהיכן נולדת השמחה?
הבא חמש דוגמאות מחייך

ממה ניזונים הצדיקים לעתיד לבוא? , היכן בתורה מצינו דוגמא לכך