1. לאן הולכת רבקה לדרוש את ה' כאשר מתרוצצים הבנים בקרבה, ומדוע?
2. מהו "רוכב על הכסא", למי זה משוייך, ומה הצד שכנגדו בס"א?
3. מהי הפנימיות של אחיזת יעקב בעקב עשיו, ומדוע נקרא יעקב?
4. מה ההבדל בין קריאה סתם לבין שהקב"ה קורא?
5. מתוך מה מותר ליעקב ללכת בערמה עם עשיו, ומה זה אומר לגבך?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams