שאלות חזרה א'שמט-א'שנ
1. מה ההבדל בין נה"י בבחינת חיצוניות לבין אותם נה"י בבחינת פנימיות והיכן נוהג כל אחד מהם?
2. באילו ג' מקומות מצויים הנה"י דעליון ומה תפקיד כל אחד מהם?
3. מהי ההשפעה של הגבהת ראשי ירכין עד קומת הע"ב שנעשתה בעתיק ועתה נמצאת בא"א?
4. מה ההבדל בין אור מקיף חוזר לבין בחינת השערות? כיצד מוגדר כל אחד מהם?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams