1. איזה פסוק היה קשה לר' יצחק, ומהן השאלות ששאל בגינו?
2. מה תשובת הזוהר על השאלה מדוע לא בירך אברהם את יצחק?
3. מה פירש ר' יהודה לר' יצחק, וכיצד זה עונה על קושייתו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams