שאלות חזרה בזהר פב-פד
1. מי היא קטורה? ומדוע נשתנה שמה? מה אתה לומד מכך על שינוי שם?
2. מהו ויוסף אברהם על בחינת קטורה?
3. כיצד מיישב את הידיעה שאומר לנו הזהר שבא אל הגר פעם אחת וגרש אותה מחמת מעשיו של ישמעאל שצחק על יצחק והרי עברו לפחות 16 שנה עד גיל 3 של יצחק ומדוע לא בא אליה כל השנים הללו?
4. מדוע לא הכניב את הגר לאוהלה של שרה אלא רק רבקה נכנסה שם?
5. הסבר את ב' ההתכללויות של מים בא ש ואש במים שנאמרו ביצחק ואברהם?
6. מיהם בני הפילגשים ומדוע שילחם אברהם עוד בחייו ומהם המתנות שנתן להם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams