שאלות חזרה זהר תולדות א-ג
1. מהי טענתה של התורה על בריאת האדם ומהי תשובתו של הקב"ה?וכיצד זה קשור לעקדת יצחק ולחפירת הבארות של יצחק?
2. הסבר את הקשר בין האדם התורה והעולם. הבא דוגמא לכך.
3. מדוע אין אפשרות להשיג את כל הסודות העליונים החתומים בתורה ואף לא שלמה ודוד?
4. מה ההבדל בין החלוקה ביצחק לחלוקה דישמעאל?
5. הסבר על איזה ה' מרכבות מצביע הפסוק "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו"?
6. במה שונה החלוקה של יעקב ל-י"ב שבטים מ-י"ב הנשיאים של ישמעאל? הסבר עפ"י החכמה וכן עפ"י הקשר של יעקב לחג השבועות.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams