שאלות חזרה עמודים (א' שמ"א – א' שמ"ב):
א) מהו התיקון הד' ומהו התיקון הה'?
ב) כיצד התיקון הד' שומר מפני השבירה שהיתה בעולם הנקודים?
ג) הסבר את המושג "הגבהת ראשי ירכין", ואת הקשר שלו לתיקון הד'.
ד) מהו המושג "נקי" בתיקון הד', הנק' גם "עמר נקי"?
ה) למה מקביל התיקון הד' בבחי' המוחין דא"א? שערות רישא.
ו) במה שונים התיקונים דנה"י מתיקוני החג"ת ביחס לראשים דא"א

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams