שאלות חזרה א'שלט-א'שמ
1. מדוע העליון צריך לתת לתחתון את האור דרך לבושי מוחין, וכיצד אלו נקראים בצ"ב?
2. איזה תיקון נעשה בעולם אצילות כדי שלא יקבלו ג"ר דחכמה כמו בעולם הנקודים, ומדוע היה צריך תיקון זה?
3. איזה תיקון נעשה בלבושי המוחין שהוא כנגד התיקון שנעשה בכלים דצ"ב?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams