שאלות חזרה א'שלה-א'שלו
1. מתי טיפת החסד היא גנוזה בפי אמת היסוד ומתי טיפת חסד זו מתגלית ביסוד?
2. מה היחס בין ז"א ***, בין מצח דא"א והיסוד דעתיק?
3. מהו עת רצון וכיצד הוא מתבטא במצח?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams