1. מה תפקיד מלכות דצ"א בזיווג בקו אמצעי בצ"ב?
2. אלו ג' בחינות שיערות יוצאות מפגיעה האור חוזר בסד הגבורות בג' מקומות, דהיינו ג' רישין דא"א?
3. מדוע צריכה להתערב מלכות דצ"א בזיווג של צ"ב?
4. מדוע התערבות מלכות דצ"א בזיווג מתבטאת בשיערות – במותרי מוחא?
5. למה בזמן התפילה צריכים להעביר השיער מעל גבי האודנין? מה זה אומר בפנימיות?
6. מדוע שיערות הם בצורת ואווין? מתי הופכים לצירת יודין?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams