שאלות חזרה:

1. הסבר ב' פירושים למיל "יוצאת".
2. מהיכן לומדים שהארת חכמה של הנוקבה מתגלית אלא בלילה?
3. מהו: "לעת ערב לעת צאת השואבות"? (ב' פירושים)
4. מדוע אומר ששוטים בני אדם, וכיצד יצאו משטוטם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams