שאלות חזרה נח-ס
1. מה ההבדל בין לב למח וכיצד זה קשור למרכבות?
2. מה ההבדל בין "ש" בארבע כתרים ובין "ש" בשלשה כתרים? היכן כל אחד מהם נוהג?
3. אילו ב' בחינות בהן מקבל הלב אור חכמה?
4. מה הבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams