שאלות חזרה מו-מח:
1. מדוע נקרא העצם הנשאר בקבר בשם לוז?
2. מה הקשר בין לוז, עשו, המן והגוף שלך?
3. מדוע עצם הלוז אינו אוכל ואינו שותה?
4. מה גורם לגוף להירקב בקבר? האם זה חיובי או שלילי? אם זה חיובי אז לשם מה בכלל צריך את הגוף?
5. האם תחיית המתים זה דבר טוב או דבר רע? (ענה עפ"י תיקון הבריאה ועפ"י מטרת הבריאה).
6. מהי יחוסו של עצם הלוז שרק ממנו יבנה הגוף לתחיית המתים ולשם מה צריך אותו?