שאלות חזרה א'שטו-א'טז
1. מה הן צורות הניקוד ב-ג' ההוויות במוחא דאוירא?
2. במה שונה הניקוד בין מוחא דאוירא לעומת גל' ומדוע?
3. מהי צורת הניקוד ב-ג' ההוויות במו"ס?
4. במה שונה הניקוד בין מו"ס למוחא דאוירא ומדוע?
5. באילו שמות מבוטאים הכלים ובאילו ההעצמות – כמה הן עולות יחד?