שאלות חזרה מ-מב:
1. כיצד אדם קונה דירה ראויה בעולמות העליונים?
2. מה קורה לנשמה בעת עליתה לעולם העליון כאשר זכתה בעולם הזה? ומה קורה כאשר לא זיככה עצמה בעולם הזה?
3. כמה זמן נשארת הנשמה בעולם העליון כאשר לא זכתה ומדוע נמסרת ביד דומה?
4. מי הם הזוכים שמוצפן להם הרבה טוב לעולם ההוא ומה תכונתם העיקרית כפי שמופיע באות קל"ז?
5. מהו שאברהם זכה "בכל"?