שאלות חזרה א'שט-א'שי
1. מהי שאלתו של בעה"ס בתחילת האות?
2. מהן ג' החלוקות, והיכן הן נוהגות?
3. כיצד עונה בעה"ס על שאלתו שבתחילת האות?