שאלות חזרה לז-לט
1. מה ההבדל בין שהמערה כפולה לבין שהיא מכפלה?
2. סכם את מאמר מערת המכפלה.
3. מה ראוי שישאל אדם עצמו מפעם לפעם עפ"י אות קיח?
4. מהו בא בימים?
5. מהו ההבדל בין בעל תשובה לצדיק? ומה הן ב' מדרגות אלו עפ"י בעה"ס?
6. מה הם ג' המקומות המתוקנים שיש לו לקב"ה בעולם ההוא ולמתקרבים אליו? הסבר כל אחד מהם ואת הדרך להגיע אליהם.