1. מהו ההבדל בין ראש גדול לראש קטן, והיכן אנו רואים את זה ביחס בין עתיק וא"א?
2. איזה ראש יצא בקטנות על בחי' אוזן דעתיק?
3. איזה ראש יצא בקטנות דא"א על בחי' חוטם ופה דעתיק?
4. אילו ג' ראשים יש בגדלות דא"א?
5. איזו חלוקה ישנה בגלגלתא כדי לחלקו לב' ראשים, ומהו התיקון הגורם לחלוקה זו?
6. מהו תיקון הא' מתוך ז' תיקוני עתיק שמשפיע?