שאלות חזרה א'שה-א'שו
1. מהי השאלה ששואל בעה"ס באור פנימי אות יח בתחילתה?
2. מה נובע מידיעה א' שיסודה שמלכות נגנזה ברדל"א?
3. מה נובע מהידיעה ה-ב' שיסודה שאין בא"א וכתוצאה מכך בכל פרצופי אצילות רק ג' כלים?
4. מה נובע מידיעה ה-ג' שיסודה שהבינה מתחלקת לג"ר וז"ת?
5. מהו הסעיף היוצא מידיעה ה-ג'?