שאלות חזרה כה-כז
1. מה תשובתו של ר"י לר"י על השאלה למה כל מיני כשפים וקסמים אינם נצאים אלא בנשים?
2. מהו ההסבר לכך שבלעם שהיה זכר התעסק בכשפים?
3. מי הם עזא ועזאל והררי קדם שבאדם שמשם לוקח את כוחות הכישוף שתבוכו?
4. למי ניתנה התורה ומדוע לא ביטלה את הכישוף בעולם? הן מצד הנשים והן מצד הזכרים.
5 מדוע יש להישמר מלגעת באישה בימי טומאתה וכל שכן להתחבר עמה?
6. כיצד קשור עוף לנחש וכישוף וכיצד זה מתבטא בעולמנו ובנפשנו?