טז-יח
1. מי הן בנות ירושלים? ומיהי ירושלים של מעלה?
2. הסבר מהו מבחינה נפשית שבנות ירושלים זוכות להיכנס לירושלים של מעלה, ומתי אינם זוכות?
3. מהי "חולת אהבה" לפי רב, ומה לפי רב הונא?
4. מי הם בני חת, ולמה צריכה הנשמה את גופות הצדיקים?