שאלות חזרה יט-כא
1. הסבר והרחב את השיחה בין אברהם ועפרון על קבורת שרה. מי הם כל אחד מ"שחקנים" אלו ביחס לנשמה, הגוף והמלאכים?
2. מה מיוחד בשרה שעליה כתוב "ותמות שרה בקרית ארבע" בשונה ממרים?
3. מהו ההבדל בין מלך שהוא בן חורין למלך שהוא נער וכיצד זה מתבטא בנפש האדם?