שאלות חזרה א'רמה-א'רמו
1. מהי הבקיעה לרוחב? היכן היא באה לידי ביטוי? כיצד היא קשורה ליסוד דעתיק?
2. מהי בקיעה לאורך? מדוע הכרח הוא שהבקיעה לרוחב תהיה קודמת לבקיעה לאורך?
3. מדוע נצרך שאו"א וישסו"ת יחזרו לפרצוף אחד לצורך הזיווג דיסודות?
4. מדוע וכיצד אנו מחשיבים את התפשטות דחסד דמין ה-א' שמתפשט ע"י בקיעה לרוחב עד החזה דא"א הנחשב מטרם התחלקות הזרועות, בעוד שהזרועות יוצאות למעלה ממקום החזה.