שאלות חזרה י-יב
1. מדוע כתוב בחיי שרה על המספרים 100, ו-20 "שנה", ואילו ה-7 כתוב "שנים" מלשון רבים?
2. מה הקשר בין זמן חייו של יצחק עד העקדה לשרה (מילוי ס"ג)?
3. מהו שיר חדש? מתי הוא יושר? כיצד הוא קשור לכך שאור הלבנה יהיה כאור החמה?
4. מהו סדר הקדימות בין משיח לתחיית המתים ומדוע?