דברי תורה על סדר העבודה תוך כדי הסעודה עם שירה וריקודים