שאלות חזרה חיי שרה א-ג
1. מה הטעם שהים הרעיש על יונה ולא הארץ?
2. מהו כסא הכבוד ומהו בחינת הים שכסא הכבוד דומה אליו?
3. מיהו יונה שבאדם? ממה הוא בורח ומדוע הים זועף? כיצד משקיטים ים זה ומה הן חליפות השקט והסערה עד שמטילים את יונה לים?
4. מהו מות הליויתן ומדוע מקימים אותו לתחייה? אגב כך הסבר על מה דנים בעיקר את האדם?
5. כיצד מיושבת הלכאורה סתירה שמחד כתוב "באבוד רשעים רינה" ומאידך כתוב "החפוץ אחפוץ מות רשע" הסבר ונמק גם בנפש האדם.