שאלות חזרה א'רלא- ר'רלב
1. מהם החסרונות שיש בז"א טרם הצ"ב?
2. מהם החסרונות של ז"א שישנם לאחר צ"ב?
3. כמה חסרונות יש לז"א, וכיצד הם מתבטאים באות המייצגת אותו? מדוע הם נקראים י"ב גבולי אלכסון?
4. מה יהיה ההבדל המהותי בין כתיבת ו' במלוי מ"ה, לבין כתיבת ו' במלוי ב"ן?
5. היכן בלבושי א"א יהיה ביטוי לי"ב גבולי האלכסון, ומדוע?
6. מהו הקשר בין כ"ד חודשי יניקת ז"א, לבין כ"ד גבולי האלכסון?
7. הסבר את הדיעה של י"ח גבולי האלכסון, כנגד י"ח חודשי היניקה של התינוק.