שאלות חזרה
1. מה מרמז לנו תוספת ו' ליעקב? שהרי בדרך כלל כתוב יעקב בלי ו'.
2. מה ההבדל בין פקידה לזכירה ומתי קורה כל אחת מהן?
3. מה הן ה' בחינות התיקון ומתי מבחינה נפשית מתרחשת כל אחת מהן?
4. באיזה שלב תהיינה מלחמות של אומות העולם בישראל ומדוע?
5. מי יגאל? כיצד זה קשור לציון בירושלים?