שאלות חזרה זהר וירא – קלג-קלה
1. מהו סוד הזמן של 6 או 60 או 600 או האלף השישי שכתוב בזוה"ק?
2. מהי גאולה ומה הסימן בקשת לגאולה זו?
3. הסבר מהו שכל דבר שהוא סתום מגלה כל סתום, וכל הזוכה להידבק בו ית' אין ה' ית' בורא לו כלים אחרים במקומם?
4. הסבר מהו החשבון של ביאת המשיח? למה עלינו לצפות?