שאלות חזרה א'רכא-א'רכב
1. מהיכן מקבל ז"א בג' המצבים עיבור, יניקה וגדלות שלו מאמא (או מאו"א, כמ"ש שם)?
2. האם יש דעת בעיבור, מדוע?
3. האם יש דעת ביניקה, איזו ומדוע?
4. האם יש דעת בגדלות, איזו ומדוע?
5. מה חסר ביניקה, שאנו אומרים שיש שם רק כללות הדעת?
6. הסבר את אחיזת החיצונים בבחי' הדעת, בכל אחת מהמדר' של עי"מ, ומהי ההגנה הנצרכת כדי להמנע מאחיזה זו. הסבר גם מבחי' דרך עבודה (מהי המדה שבה משתמשים החיצונים כדי להתאחז באדם, שמשם מגיעים רוב חטאיו?). הסבר, נמק והדגם.