שאלות חזרה א'ריט-א'רכ
1. מדוע בעיבור הראשון דקטנות יש רק ב' מוחין ולא ג'?
2. אילו בחי' לא יחסרו מז"א לעולם?
3. מתי נשלם ז"א בחצוניותו?
4. באיזה שלב נכנסים מוחין גמורים דקט' בחב"ד דז"א?
5. מה קורה בברכת אבות ב"אלקינו ואלקי אבותינו", ובאיזה מצב נמצא ז"א במקום זה?
6. עפ"י איזה חוק מחייב בעה"ס שעיבור ג' יבוא רק לאחר שיתקבל ג"ר דרוח?
7. מהו ההבדל בין מצב העיבור למצב היניקה בקשר לכללות הקומה?
8. מתי אנו מבחינים שיש דעת בפרצוף, ומתי אין?
9. מהו ההבדל בין כללות הדעת, למצב שאין דעת, ובין מצב שהדעת בפרטות? באיזה מצב נראה כל אחת מבחי' אלו?
10. באיזה מצב מבחין ד' מוחין, באיזה מצב ג' מוחין ומדוע?