שאלות חזרה א'רז-א'רח
1. אילו ב' מיני כלים יש בכל פרצ' וכיצד אנו מסייגים זאת בעולם הנקודים?
2. כיצד נק' הכלים הישנים וכיצד נק' הכלים החדשים דפרצופי אצילות? כנגד מה עומד כל אחד מהם בפרצופי א"ק?
3. עד היכן קיבלו הז"ת דנקודים במצב הקט' שלהם בעולם הנקודים?
4. מתי יתוקנו הנה"י דכלים וכיצד?
5. מתי נדבר על ו כעלים ומתי על י כלים?
6. איזו קומה יצאה בכללות בעיבור, ואיזו ביניקה?
7. פרט מה מקבלת כל אחת מבחי' ג' הקוים במצב היניקה, ומה במצב העיבור? (יש לערוך טבלה)