שאלות חזרה א'רה-א'רו
1. מהו התיקון שנעשה ב-ג' הימים הראשונים שבעיבור שנקרא לובן דאבא, אודם דאמא וקו אמצעי.
2. מי הן ו' המלכויות שיש בעיבור ז"א דאצילות?
3. מהו שאומר שבעיבור יש רק נה"י אם למדנו שיש עשר ספירות ולא תשע, ולא שלש?
4. הסבר את המושג מוחין דו"ק. הראה את הסתירה ואת יישובה במושג.
5. איזה אור מתקבל בחבד של כל אחת מהבחינות של ז"א במצב הגדלות של הכלים? במה שונה ובמה דומה אור זה מאור המתקבל בחג"ת וכן בנה"י?
6. מתי מתקבל מוחין בחב"ד (ששייך לחב"ד)