א'רא-א'רב
1. כמה כלים יש לז"א משורשו, ומהיכן אנו לומדים את שורשו?
2. היכן נמצאים אח"פ דכל בחי' של החב"ד, חג"ת ונה"י דז"א במצב הקט'?
3. הסבר היכן נתפשט כ"א מג"ש הנפש בהכנסו בראשונה לז"א.
4. הסבר היכן נתפשט כ"א מג"ש הרוח בהכנסו בראשונה לז"א.
5. במה תורמים התארכות הרגלים דאמא לכך שכל ג"ש דכל אחד מהאורות יאירו במקומם?
6. כיצד מתחלקים גו"ע דחג"ת דתוך דז"א בקטנות, ומה מקבל כל אחד מהם?
7. מדוע אין נקראים גו"ע דחב"ד יחד עם גלגלתא דחג"ת בשם חב"ד והרי הכלים דחב"ד הם העליונים? וכן מדוע אין אנו קוראים לכלי הבנוי מעיניים דחג"ת וגו"ע דנה"י בשם חג"ת והרי החג"ת הם העליונים?
8. אלו אורות ניתנים בכלים דחב"ד בגדלות דכלים ואלו בגדלות דאורות? הסבר ונמק
9. מדוע אומר שבהשלמת כלים ישנם רק ב"ש והרי כבר קיבלו ש"ת דכלים שמדובר לאחר השלמת כלים.