שאלות חזרה א'קצג-א'קצד
1. מהי הסתירה לכאורה שמציג לנו בעה"ס בעמ' קצ"ג טור א' (ד"ה הוצרכה בינה)?
2. הסבר את ג' החלוקות בעולם הנקו', ומה מקבל ז"ת דנקו' בכל אחד מהמצבים.
3. מדוע לעניננו חשוב לנו לדעת דוקא מה מקבל ז"ת דנקו', ולא למשל הג"ר דנקו'?
4. ג' החלוקות בעולם הנקו', מהוות שורשים לג' המצבים דז"א דאצילות. ערוך טבלה של היחס בין השורש שבעולם הנקו', לענף שבעולם האצילות.
5. מה עולה למ"ן בחלוקה ה-ג' דעולם הנקודים ומה ההשלכה לגדלות דז"א דאצילות?
6. כיצד אנו לומדים מהמהלך הנלמד לעיל ששלמות הפנימיות קודמת לשלמות החיצוניות? ואם ננסה לקנות את שלמות החיצוניות עלול לגרום לשבירת הכלים?