שאלות חזרה א'קפז-א'קפח
1. מה משותף ומה ההבדל בין ק"ש דערבית וק"ש דקורבנות?
2. מה הטעם שק"ש דערבית יותר מעולה מזו של קורבנות ומה הטעם ההיפך? ומה מטעמים אלו גובר ומדוע?
3. במה הקשר של ק"ש דקורבנות וק"ש דיוצר מגבירה את חשיבותה של ק"ש דקורבנות?