שאלות חזרה סז-סט
1. מיהי בתו של לוט ומה עשו לה אנשי סדום כאשר רצתה לתת חמימות למלכות דקדושה הנקראת עני? במה שונה היא מבתו של רבי עקיבא?
2. מהיכן אנו לומדים שלוט ראה את השכינה כאשר באו המלאכים?
3. מה הקשר בין הנאמר לבין מה שאמר באות ר"ל על לימוד התורה?
4. מהי ההשוואה מבחינה נפשית שעושה בין אברהם ללוט? ואגב כך מדוע לוט שרוצה להכניס אורחים אינו מצליח ולעומת זאת אברהם מקבל שכר ונחשב לצדיק בגין הכנסת אורחים?