שאלות חזרה א'קעז-א'קעח:
1. מתי כללות העולם אומרים ק"ש דיוצר ומדוע ב' קריאות?
2. מה נשאר לאחר עלות השחר קודם הנץ החמה, שבגינו לא צריך לכאורה ק"ש דקורבנות?
3. האם כאשר האר"י הק' התפלל תפלת ותיקין, אמר ק"ש דקורבנות? מהו הטעם לכך? כיצד אנו ננהג בעקבות כך?
4. אילו מוחין מקבלים בבחי' הבאות: בחצות לילה, בלימוד בלילה, בק"ש דקורבנות, ק"ש דיוצר, בברכת ג' אבות, ב"שים שלום?"
5. מדוע אין צורך לקרוא ק"ש בתפלת המנחה?
6. לשם מה צריך תפלת עמידה במנחה?
7. למה משויכת תפלת ערבית, ליום הקודם לה או לזה שבא אחריה, ומדוע?
8. מה נשאר ומה לא נשאר בתפלת ערבית מצד המוחין?
9. מדוע שליטת החיצונים והמזיקים היא בלילה?
10. מדוע צריך ק"ש שעל המטה אם אמרנו כבר ק"ש בתפלת ערבית?