שאלות חזרה סד-סו:
1. מהו הכצעקתה וכיצד זה פועל בנפש האדם?
2. היכן רואים את הכצעקתה במכירת יוסף ומדוע?
3. מהו "בערב היא באה ובבקר היא שבה" הנאמר באסתר וכיצד זה קשור להכצעקתה?
4. עמוד על ההבדלים בתגובה של נח, אברהם ומשה על שמיעת החסרונות של הדור?
5. מהו העשרה שעד אליהם התפלל אברהם וכיצד זה קשור לעשי"ת?