שאלות חזרה אס-סג:
1. מה הטעם שברכת אברהם שיהיה לגוי גדול ועצום דווקא כאן במעשה סדום?
2. מדוע ליחיד יש שינוי זמנים ולציבור הוא תמיד ברחמים ואפילו כשיושב בדין כנאמר באות ר"ז לר' אלעזר?
3. מי הם ל' הצדיקים שבכל דור שמחזיקים את העולם מבחינת חכמת הקבלה ומבחינה נפשית?
4. מהי האידיאולגיה של סדום ועמורה ומה הסיפור המבטא אותה?
5. מדוע כל העולם צועקים על סדום ועמורה?
6. מהי וחטאתם כי כבדה מאד? האם יש חטא קל וחטא כבד? אם כן מהו? הסתייע במה שלמדנו על "אכלתי ואכל עוד".