שאלות חזרה א'קסז-א'קסח
1. מה מקבל בשנה ה-ה' מצד לבושי המוחין? לאיזה כלי מקבל לבוש מוחין זה הז"א? מה קורה עם האור שהיה במקום זה?
2. מה מקבל בשנה ה-ו' מצד לבושי המוחין? לאיזה כלי מקבל לבוש מוחין זה הז"א? מה קורה עם האור שהיה במקום זה?
3. מדוע לא נכנס בחינת היסוד לדעת דז"א בשנה ה-ה' אלא רק בשנה ה-ז'?
4. כיצד הם התלבשות לבושי המוחין בשנה ה-ח' וה-ט' לפרטיהם?
5. מדוע השנה ה-ט' ויום אחד כאשר נכנס דעת דצלם אשר בתוך היסוד דתבונה לדעת דז"א, יורדת עטרת היסוד מהדעת רק לשליש עליון דת"ת דז"א ולא לכל הת"ת?