"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה מט-נא
1. מדוע אינו נודע הקב"ה אלא ע"י אברי הגוף?
2. מהו פתח האהל ומדוע הוא שער המקדים לכל השערים?
3. מדוע יצחק נחשב לזרע קודש? כיצד זה קשור לפתח האהל?
4. מהו יין המשמח וכיצד הוא קשור ליצחק?
5. מדוע דווקא אברהם הוא ולא אחר קרא לבנו יצחק?