"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

לז-לט
1. כיצד המים שתחת האילן מטהרים ומהם?
2. מיהו עץ החיים בפנימיות ומה הם המים שמתחתיו? הסבר ונמק.
3. אילו ב' בחינות יש בנוקבא דאצילות וכיצד הן מצביעות על טומאה קלה וטומאה חמורה וכיצד דרכי תיקונן?
4. כיצד היה בודק אברהם לכל בני העולם?
5. מהו התיקון שיש כנגד הקורבנות אם אין לנו בית מקדש כרגע?