שאלות לחזרה ומבחן על מאמר גילוי טפח וכיסוי טפחיים

שיעור ב'
1) איזה חלק מג' החלקים של הסתרת החכמה הוא הכי חמור?

2) מה מיוחד בצדיקים שהם בבחי' אור מקיף?

3) מהם ב' הסיבות הגורמות שה"אי אפשר" נהפך ל"אפשר"?