"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קנה-א'קנו
1. מהו ההבדל מצד האורות מב' שנים דיניקה לשנים שבין ב' ל-ט'?
2. כיצד אומר שמתחילה נגמרים המוחין דחכמה ובינה, ואח"כ הו"ק והמל'? שלכאורה זה היפך מהידוע, שמתחילה נגמרים הו"ק ואח"כ המוחין.
3. מהו ערך ממוצע מאורות וכלים יחד?
4. מהו צ' דצלם דעיבור, דיניקה ודמוחין? מהו ההבדל העקרוני ביניהם, אם כולם צ' דצלם?
5. ערוך טבלה מתחילת העיבור ועד גיל כ שנים ופרט מה מתקיים בקבוצת שנים זו?