"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה כה-כז
1. מי הן האותיות ומה מקורן?
2. מה נותן תנועה לאותיות? כיצד זה קרה מצד השתלשלות הפרצופים בעולם אצילות?
3. מדוע נצרכת תנועה של בינה לקטנות אם ממילא חוזרת לגדלות אח"כ?
4. מי הם תשע השמות הנקקות בעשרה ומדוע הם לא עשרה שמות?
5. הסבר את השם הוי"ה המשולב באדנ"י ומדוע הסודות מושגים משם זה?
6. מאיזה שם קיבל אברהם מלפני המילה ואיזה לאחר המילה ומדוע?
7. מה ההבדל בין התגלות המלאך אוריאל למנוח לבין התגלות ג' המלאכים לאברהם?