"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קנא-א'קנב
1. על איזו בחינה מעולם הנקודים יוצאים ז"א דאצילות בקביעות? – הסבר בחינה זו לפרטיה.
2. מהו היחס לכלים דאחוריים דעולם הנקודים ביחס לז"א דאצילות?
3. אילו בחינות מתבררות בעיבור א' ואילו בעיבור ב'?
4. הגדר את הזמנים של ז"א מתחילת העיבור עד גיל כ' עפ"י הסימנים הבאים: עיבור, עד גיל שנתיים, עד גיל תשע עד גיל שלש עשרה ועד גיל עשרים.